Тотемни животни

Тотемнните животни са неизчерпаем източник и проводник на лична сила. От тях можем да получим подкрепа и допълнителни ресурси, винаги когато ни е необходимо.
Те могат да ни служат при решаването на житейски ситуации, като средство за комуникация и пътеводител между съзнанието ни и нашия Висш Аз.

С помощта на Тотемните животни имаме способността да влияем не само на реалността около нас, но и на нашите сенки, нагласи и разрушителни програми.
Като проводник и източник на Сила, те са способни не само да променят и премахват негативни програми, но също така да подкрепят и подхранват новите ни нагласи и положителни промени в живота.
Те носят нашия потенциал, таланти, скрити и явни способности, характерни качества, които са им присъщи.
Целта на срещата и взаимодействието с Тотемните животни е да се осъзнаят качествата, които е нужно да развием , да увеличим личната си сила и да постигаме с лекота целите си.

По време на семинарите:

🦉 ще се запознаете с вашите тотемни животни
🦉 ще разберете вашите силни и слаби страни
🦉 ще се научите да ползвате качествата на тотемните животни
🦉 ще разберете как да придобийте качества, които ви липсват в живота
🦉 как да получавате защита, мъдрост и енергизиране чрез тотемните животни
И още много други тайни.

woman, horse, magical-3551832.jpg