Тайните на вещите жени за щастлив живот

Вещата жена е силата и мъдростта на Земята.
❤️ Тя си взаимодейства със стихиите, с природата.
❤️ Тя самата е стихия.
❤️ Тази жена върви по свой собствен път, действа чрез опита и мъдростта си.
❤️ Знаещата Ма в славянската култура е жена, която притежава силата и мъдростта на женската енергия.

Те знаят как да използват магическата сила на Природата, да общуват с тайнствените сили на отвъдното и да я използват за добри или лоши цели. Славянските вещици са знаели всякакви ритуали.
Женската космическа енергия е енергията на всички богини, всички реализации на жените в различни светове и реалности, натрупана мъдрост, сила на любовта, излъчване и вдъхновение. Това са конструктивни, създаващи, оформящи и благоприятни вибрации.

Вещата жена може да получава енергия от космоса и от всеки предмет. От Вселената звезди, небе, вятър, Слънце, Луна, вода, огън, въздух, земя; от всяко дърво, камък, планина, река…
Тя знае как да си сътрудничи с духовете на стихиите на природата- елементалните духове на водата, земята въздуха, огъня. Знае как да се защити и кои същности никога да не призовава.

woman, swing, dress-1840538.jpg
Дойде времето да си припомним тези знания!

Съществуват две възможности да се сдобиете със специални магически сили – или да се родите с тях, или да се опитате да ги развиете в себе си. Вторият метод по отношение на крайния резултат може да не отстъпва на първия. Има много примери, когато човек с ярки природни способности изобщо не подозира за тях и едва след като е започнал да ги развива, развива нови възможности и сили в себе си.

Извършвайки различни магически действия, ще използвате енергията на четирите природни елемента: вода, огън, земя и въздух. Ще трябва да овладеете тези енергии с помощта на вашето въображение, вяра и воля. Именно от тези три аспекта – Вярата в себе си и действията си, Въображението, което създава реални картини на възможни събития и Волята, енергийната ориентация на вашите мисли – са в основата на сътворяването на реалността.

Тайните на вещите жени в древността са се предавали само на посветени. Тези жени са общувало с висшите сили, получавали са покровителството им, разкривали са им невероятни тайни, които преди това са изглеждали невероятни.
Освен със стихиите тези жени са умеели да се свързват с владетелите на природните стихии- елементалните духове, които също са им помагали в магията.

На семинара Тайните на вещите жени за щастлив живот ще ви разкажа и за тях.

💥 ЦЕНА 50 ЛВ 💥

За събитието:

Марина Бошева

Преподавател