Структурни и семейни констелации

Семейни констелации

Семейните констелации са мощен метод, който може да ни помогне да разпознаем трудни заплитания както в родителското ни семейство, така и в сегашното ни семейство или партньорство.
Интервенциите, ориентирани към решения, допринасят за разбиране, което е последвано от дълбока релаксация, която позволява на любовта отново да тече между членовете на семейната ни система.

Системната семейна терапия е разработена за първи път от немския терапевт Берт Хелингер.

В този терапевтичен подход ние разглеждаме индивида като част от едно по- голямо цяло – семейната система, а не като отделна единица. Неговото индивидуално поведение, чувства и нагласи трябва да бъдат разбрани в контекста на тази по- голяма група.

Както във всяка друга система, в рамките на семейството действат неизказани закони, с които ние като членове на семейството като цяло не сме запознати.

Страданието обикновено възниква в член на семейството, когато един или повече членове на системата нарушават тези архаични закони. Те правят това несъзнателно, не от желание за бунт, както може да се очаква, а от любов – т.н.„сляпа“ любов.

Начинът, по който тези скрити семейни динамики стават видими, е като предлагаме на клиента да използва помощта на други участници в групата, за да се пресъздадат заплитанията от неговото или нейното семейство. Участниците, които представляват членовете на семейството на това лице, се намират в помещението един спрямо друг според усещането на клиента в този момент.
По този начин ние създаваме жив модел на тяхното родителско (или настояще) семейство. Така откриваме, че чувствата и мислите на хората, представляващи членовете на семейството, са много сходни с тези на действителните членове на семейството.
Очевидно съществува енергийно поле, което ръководи движенията на представителите и им позволява да имат достъп до цялата съществена информация от системното поле.

Този метод разкрива по уникален начин всяка деструктивна динамика на семейството, която обикновено се задържа под повърхността. Но това не е всичко, което се случва: когато се случват спонтанни движения, често ние откриваме какво води до изцеление.

Фамилните констелации разкриват несъзнателни колективни закони, действащи в рамките на семейната система, но също така ни помагат да се съгласуваме с висшите закони, които ни отвеждат отвъд личното и индивидуалното семейство, и ни водят към контакт с друго измерение, където всички ние сме едно. Това има незабавен лечебен ефект не само върху нас, но и върху всеки, който е близо до нас.
Ефикасността на семейните констелации се коренят и в разбирането, че само чрез дълбока любов към нашето семейство и дълбоко приемане на всичко, което се е случило в миналото, ние в крайна сметка успяваме да напуснем миналото и да заживеем внастоящето. Тогава отново се раждаме и за първи път ставаме такива, каквито сме.

Структурни констелации

Структурните констелации са революционен метод, който е един от най-ефективните в съвременната психология. Представляват мощна краткосрочна терапия, фокусирана към решението на даден проблем. Специфичното за тях е, че работят на нивото на душата, отивайки много по-дълбоко от рационалната ни мисъл и нормалния ни капацитет за промяна. Да се свържем с най-дълбоките слоеве на несъзнаваното, заобикаляйки аналитичния ум, ни позволява да достигнем до неразрешените и потиснати скрити динамики, предизвикващи нашите реални проблеми. Структурните констелации ни дават необходимото познание и информация, за да излекуваме „корена“ на проблемната ситуация.
Те са едно следващо еволюционно ниво на Семейните констелации, което съчетава в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Интегралния подход включва елементите на интегралната психология, както и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което добавя към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност. Интегралните констелации са истински път за възвръщане към нашата цялост като био-психо-духовни същества.

По време на констелацията

Структурната констелация ще ти помогне ако