Анна Нуржан

Психолог, системен семеен терапевт, терапевт по ровода констелация

От 2014 г. до момента Анна Нуржан предоставя квалифицирана помощ, поддръжка и придружава клиентите по пътя към техните цели.

Основно използва в работата си системно-феноменологичния подход и системните констелации, тъй като с помощта на този метод е възможно в една или две консултации да се разплетат дълбоки проблеми, с които други психологически техники могат да се справят с години.
В зависимост от заявката на клиента, при индивидуално консултиране Анна комбинира тета лечение, коучинг, когнитивно-поведенчески техники, НЛП, арт терапия, EMGR и други, които хармонично се допълват и помагат на клиента да реши проблема си.

Индивидуална консултация с Анна Нуржан

Курсове с Анна Нуржан