Нарушения на йерархията в семейната система

Закона за йерархията в семейната система е предназначен да установи ред, да определи принадлежността, властта в семейството и степента на влияние на един член на семейството върху другите.
Един от принципите на йерархията е, че в семейството родителите са отговорни за децата и имат пълната власт в семейство. В моята статия ще разгледам някои варианти за отклонения от тази норма и последиците от тях.
✅ Триангулация
Тук в във взаимоотношенията между двама души съществува тенденция да се включва трети човек във връзката. В семейство, в което вътрешните граници са размити, родителите понякога могат да направят децата свои емоционални партньори. Това е обърната йерархия, при която статута на детето в семейството е равен на този на родителя.
Пример: „Дъщеря-приятелка“. Мама общува с дъщеря си като равна, като приятели, което води до психологически дискомфорт в детето, до смесване на ролите, до отслабване на силите на детето.
Обикновено силата на детето трябва да бъде насочена към обществото, за комуникация с връстници, приятели и братя и сестри. В случая, когато една майка започне да споделя с дъщеря си какви лоши отношения има с баща й, как те влизат в конфликти, споделя подозренията си относно предателството на баща си, настъпва объркване в душата на детето.
Когато една майка стане приятелка на дъщеря си, в очите на дъщерята, това намалява нейния авторитет и в резултат на това дъщерята неволно се приближава към баща си. Детето не иска да чува такива неща, трудно му е да слуша негативни неща за един от родителите. В резултат на това дъщерята се опитва да се дистанцира от майка си. Същото се случва и в случай на прекалено доверчиви, приятелски отношения между един от родителите и техния син.
Какво децата не трябва да знаят за вас, ще говорим на тренига
Изцеление на връзката с майката и благословия от женския род
.
Сега да се върнем към нарушенията на йерархията в семейната система.
✅ Парентификация
Терминът парентификация идва от английската дума „родители“. Това буквално означава, че децата функционално стават родители на собствените си родители. Тази версия на обърната йерархия често се среща в случай на алкохолизъм или наркомания на единия или двамата родители, но не само.
Пример: Ако баща е зависим и има син в семейството, тогава той често замества родителя. Бащата и майката в такова семейство често са инфантилни, така че детето е принудено да стане възрастен и да носи отговорност за семейството, неговото съществуване и хомеостаза.
Той взема решения, той е отговорен за границите на семейството, което за него е непосилна задача. Това е обърната йерархия, при която статутът на детето в семейството е по-висок от този на родителя.
Друг пример за парентификация: в случай на ранна смърт на майката, дъщерята функционално я замества и в резултат на това престава да бъде дъщеря. Тя се занимава с много домакински задължения от ранна възраст, грижи се и поддържа баща си. След като не е била в ролята на дъщеря, пораствайки, тя най-често става функционална майка на съпруга си.
Нарушаване на йерархията в подсистемата на брат или сестра (дете). Това се случва като последица от парентификацията, когато по-голямото дете поема отговорност за родителската роля. Или друг вариант: когато само в детската подсистема няма йерархия, няма лидер и последовател, по-големите и по-малките деца са на равни начала. Това се случва, когато единият родител оказва грубо, авторитарно влияние върху децата и по този начин отслабва другия родител.
Пример: Татко, който прекарва много време със синовете си на различни възрасти (спорт, шах, риболов), без да ги разграничава в старши-младши, а в същото време мама е извън техния отбор.
Трябва да се отбележи, че наред с нефункционалните коалиции, обединяващи родител и дете, има и здравословни варианти – това са хоризонтални коалиции, които включват вътрешносемейни коалиции между съпрузи и братя и сестри.
Когато нарушавате йерархията или позволявате тя да бъде нарушена, лишавате децата от живота им, защото докато детето обслужва нашите нужди и нужди на възрастните, то не живее детството си, не живее собствения си живот.
Повече за законите на семейната система, за вашите семейни системи и връзката ви с вашите родители ще научите поредством констелациите и практиките в София. Ще получите и благословията на родовете си за щастлива женска съдба!
 
Ако желаете да научите повече за тренировката и датите на провеждане, последвайте Нашата Фейсбук страница: Женски енергийни практики /Марина Бошева/

Leave a Comment